Tin Tức
Home / minhquoc (page 5)

minhquoc

Vận chuyển hàng đi Hà Giang

Vận chuyển hàng đi Hà Giang. Hotline: 0906777621/zalo Hà Giang thuộc vùng Đông Bắc Bộ với diện tích 7.946 km2, dân số 854.679 người. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6.76%, …

Chi tiết »

Vận chuyển hàng đi Phú Thọ

Vận chuyển hàng đi Phú Thọ. Hotline: 0906777621/zalo Phú Thọ thuộc vùng Đông Bắc Bộ với diện tích 3.533 km2, dân số 1,62 triệu người. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt …

Chi tiết »

Vận chuyển hàng đi Yên Bái

Vận chuyển hàng đi Yên Bái. Hotline: 0906777621/zalo Yên Bái thuộc vùng Tây Bắc với dân số 809.248 người, diện tích 6.900 km2. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6.31%, xếp …

Chi tiết »

Vận chuyển hàng đi Lào Cai

Vận chuyển hàng đi Lào Cai. Hotline: 0906777621/zalo Lào Cai thuộc vùng Tây Bắc Bộ với dân số 730.420 người, Diện tích 6.384 km2. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10.23%, …

Chi tiết »

Vận chuyển hàng đi Lai Châu

Vận chuyển hàng đi Lai Châu. Hotline: 0906777621/zalo Lai Châu thuộc vùng Tây Bắc Bộ với dân số 460.196 người, diện tích 9.059 km2. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7.23%, …

Chi tiết »

Vận chuyển hàng đi Điện Biên

Vận chuyển hàng đi Điện Biên. Hotline: 0906777621/zalo Điện Biên Phủ thuộc vùng Tây Bắc Bộ với dân số 80.366 người, diện tích 64,27 km2. Tốc độ tăng trưởng GRDP 7.15%, …

Chi tiết »

Vận chuyển hàng đi Sơn La

Vận chuyển hàng đi Sơn La. Hotline: 0906777621/zalo Sơn La thuộc vùng Tây Bắc Bộ với diện tích 14.055 km2, dân số 1.248 triệu người. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt …

Chi tiết »

Vận chuyển hàng đi Hòa Bình

Vận chuyển hàng đi Hòa Bình. Hotline: 0906777621/zalo Hòa Bình thuộc vùng Tây Bắc Bộ với dân số 854.131 người, diện tích 4.662 km2. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8.36%, …

Chi tiết »

Vận chuyển hàng đi Vĩnh Phúc

Vận chuyển hàng đi Vĩnh Phúc. Hotline: 0906777621/zalo Vĩnh Phúc nằm vùng Đồng Bằng Sông Hồng với dân số 1.231 triệu người, diện tích là 1.371 km2. Tốc độ tăng trưởng …

Chi tiết »

Vận chuyển hàng đi Thái Bình

Vận chuyển hàng đi Thái Bình. Hotline: 0906777621/zalo Thái Bình nằm ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng với diện tích 1.542km2, dân số 1.942 triệu người. Tốc độ tăng trưởng GRDP …

Chi tiết »