Vận chuyển hàng đi Sơn La. Hotline: 0906777621/zalo

  • Sơn La thuộc vùng Tây Bắc Bộ với diện tích 14.055 km2, dân số 1.248 triệu người.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,59%, xếp thứ 40 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 49 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây có một khu công nghiệp Mai Sơn.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Sơn La đến các địa điểm như: TP. Sơn La, Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phú Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu.
Vận chuyển hàng hóa đi Sơn La

Vận chuyển hàng hóa đi Sơn La