Vận chuyển hàng đi Hòa Bình. Hotline: 0906777621/zalo

  • Hòa Bình thuộc vùng Tây Bắc Bộ với dân số 854.131 người, diện tích 4.662 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8.36%, xếp thứ 47 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 30 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Lương Sơn, Bờ Trái Sông Đà, Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hóa, Nam Lương Sơn, Nhuận Trạch.
  • Các cụm công nghiệp như: Lạc Thịnh, Đà Bắc, Khoan U, Lạc Sơn, Thái Bình, Phú Minh, Trung Lai, Phong Phú – Mỹ Hòa, Dũng Phong, Mai Hạ.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Hòa Bình đến các địa điểm như: TP.Hòa Bình, Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy.
Vận chuyển hàng đi Hòa Bình

Vận chuyển hàng đi Hòa Bình