Vận chuyển hàng đi Yên Bái. Hotline: 0906777621/zalo

  • Yên Bái thuộc vùng Tây Bắc với dân số 809.248 người, diện tích 6.900 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6.31%, xếp 56 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 57 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Phía Nam, Mông Sơn, Âu Lâu, Bắc Văn, Minh Quân.
  • Các cụm công nghiệp như: Y Can, Hưng Khánh, Báo Đáp, Pú Trạng, Mông Sơn.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Yên Bái đến các địa điểm như: TP. Yến Bái, Nghĩa Lộ, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình.
Vận chuyển hàng đi Yên Bái

Vận chuyển hàng đi Yên Bái