Vận chuyển hàng đi Hà Giang. Hotline: 0906777621/zalo

  • Hà Giang thuộc vùng Đông Bắc Bộ với diện tích 7.946 km2, dân số 854.679 người.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6.76%, xếp thứ 58 tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 63 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Bình Vàng, Nam Quang, Vị Xuyên, Minh Sơn 1, Minh Sơn 2, Thuận Hòa, Tùng Bá, Cửa Khẩu Thanh Thủy.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Hà Giang đến các địa điểm như: TP. Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyê, Xín Mần, Yên Minh.
Vận chuyển hàng đi Hà Giang

Vận chuyển hàng đi Hà Giang