Vận chuyển hàng đi Tuyên Quang

Vận chuyển hàng đi Tuyên Quang. Hotline: 0906777621/zalo

  • Tuyên Quang thuộc vùng Đông Bắc Bộ với dân số 784.811 người, diện tích 5.867 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8.04%, xếp thứ 54 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 55 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Tân Thành, An Thịnh, Na Hang, Sơn Nam, Long Bình An, Sơn Nam, Tân Thành.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Tuyên Quang đến các địa điểm như: TP. Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn.
Vận chuyển hàng đi Tuyên Quang

Vận chuyển hàng đi Tuyên Quang