Vận chuyển hàng đi Cao Bằng. Hotline: 0906777621/zalo

  • Cao Bằng thuộc vùng Đông Bắc Bộ với dân số 530.341 người, diện tích 6.725 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7.15%, xếp thứ 62 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 62 về GRDP bình quân đầu người.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Cao Bằng đến các địa điểm như: TP. Cao Bằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh.
Vận chuyển hàng đi Cao Bằng

Vận chuyển hàng đi Cao Bằng