Tin Tức
Home / Khác / Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn

Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn

Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn. Hotline: 0906777621/zalo

  • Bắc Kạn thuộc vùng Đông Bắc Bộ với dân số 313.905 người, diện tích 4.859 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6.2%, xếp 63 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 60 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Thanh Bình, Thị Xã Bắc Kạn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Huyền Tụng, Nam Bằng Lũng, Cẩm Giàng.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Bắc Kạn đến các địa điểm như: TP. Bắc Kạn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm.
Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn

Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn

Call Now Button