Tin Tức
Home / Khác / Vận chuyển hàng đi Thái Nguyên

Vận chuyển hàng đi Thái Nguyên

Vận chuyển hàng đi Thái Nguyên. Hotline: 0906777621/zalo

  • Thái Nguyên thuộc vùng Đông Bắc Bộ với dân số 1,364 triệu người, diện tích 189,7 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10.44%, xếp thứ 14 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 12 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp: Sông Công, Sông Công 1, Sông Công 2, Nam Phổ Yên, Quyết Thắng,  Điền Thụy.
  • Các cụm công nghiệp như: Tân Trung – Thống Thượng, Vân Thương, Tân Hương, Đa Phúc, Khuynh Thạch, Nguyên Gon, Bá Xuyên, Trung Hội, Sơn Phú, Kim Sơn, Đu – Đống Đa, Sơn Cấm, Trúc Mai, Nam Hòa, Quang Sơn, Quang Sơn – Chí Sơn, Đại Khai, Tân Lập, Cao Nga, Điềm Thụy. 
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Thái Nguyên đến các địa điểm như: TP. Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai.
Vận chuyển hàng đi Thái Nguyên

Vận chuyển hàng đi Thái Nguyên

Call Now Button