Vận chuyển hàng đi Thái Nguyên. Hotline: 0906777621/zalo

  • Thái Nguyên thuộc vùng Đông Bắc Bộ với dân số 1,364 triệu người, diện tích 189,7 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10.44%, xếp thứ 14 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 12 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp: Sông Công, Sông Công 1, Sông Công 2, Nam Phổ Yên, Quyết Thắng,  Điền Thụy.
  • Các cụm công nghiệp như: Tân Trung – Thống Thượng, Vân Thương, Tân Hương, Đa Phúc, Khuynh Thạch, Nguyên Gon, Bá Xuyên, Trung Hội, Sơn Phú, Kim Sơn, Đu – Đống Đa, Sơn Cấm, Trúc Mai, Nam Hòa, Quang Sơn, Quang Sơn – Chí Sơn, Đại Khai, Tân Lập, Cao Nga, Điềm Thụy. 
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Thái Nguyên đến các địa điểm như: TP. Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai.
Vận chuyển hàng đi Thái Nguyên

Vận chuyển hàng đi Thái Nguyên