Vận chuyển hàng đi Trà Vinh. Hotline: 0906777621/zalo

  • Trà Vinh thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long với dân số 1,286 triệu người, diện tích 2.215 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9.56%, xếp thứ 43 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 36 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Cầu Quan, Cổ Chiên, Long Đức.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Trà Vinh đến các địa điểm như: Trà Vinh, Duyên Hải, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú.
Vận chuyển hàng đi Trà Vinh
Vận chuyển hàng đi Trà Vinh