Vận chuyển hàng đi Sóc Trăng

Vận chuyển hàng đi Sóc Trăng. Hotline: 0906777621/zalo

  • Sóc Trăng thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long với dân số 1,621 triệu người, diện tích 3.223 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7.2%, xếp thứ 38 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 51 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: An Nghiệp, Trần Đề, Đại Ngãi, Cái Côn.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Sóc Trăng đến các địa điểm như: Sóc Trăng, Ngã Năm, Vĩnh Châu, Cù Lao Dung, Long Phú, Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Trần Đề.
Vận chuyển hàng đi Sóc Trăng
Vận chuyển hàng đi Sóc Trăng