Breaking News

Vận chuyển hàng đi Tiền Giang

Vận chuyển hàng đi Tiền Giang. Hotline: 0906777621/zalo

  • Tiền Giang thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu long với diện tích 2.367 km2, dân số 1,933 triệu người.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7.24%, xếp thứ 21 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 32 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Mỹ Tho, Tân Hương, Trung An, Long Giang, Dịch Vụ Dầu Khí, Tàu Thủy Sài Rạp.
  • Các cụm công nghiệp như: Trung An, Mỹ Chánh, Tân Phước, Nam Tân Phước, An Thành 2, Thanh Hòa, Thạch Tân, Bình Đông, Phước Lập – Tân Phước.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Tiền Giang đến các địa điểm như: Mỹ Tho, TX.Cai Lậy, Gò Công, Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Tân Phước.
Vận chuyển hàng đi Tiền Giang
Vận chuyển hàng đi Tiền Giang