Vận chuyển hàng đi Vĩnh Long. Hotline: 0906777621/zalo

  • Vĩnh Long thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long với diện tích 1.475 km2, dân số 1,142 triệu người.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6.71%, xếp thứ 42 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 35 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Bình Minh, Bắc Cổ Chiên – Long Hồ, Hòa Phú, Đông Bình, An Định, Bình Tân.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Vĩnh Long đến các địa điểm như: Vĩnh Long, Bình Minh, Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm.
Vận chuyển hàng đi Vĩnh Long
Vận chuyển hàng đi Vĩnh Long