Breaking News

Vận chuyển hàng đi Tây Ninh

Vận chuyển hàng đi Tây Ninh. Hotline: 0906777621/zalo

  • Tây Ninh thuộc vùng Đông Nam Bộ với dân số 1,169 triệu người, diện tích 4.033 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8.01%, xếp thứ 28 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 14 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Trảng Bảng, Trâm Vàng, Hiệp Thạnh, Bàu Hai Năm, Gia Bình, Chà Lá, Bourton – An, Tân Bình, Thanh Điền, Trường Hòa, Thạnh Tân, Chà Là, Binh Minh, Bến Kéo, Linh Trung, Linh Trung III, Phước Đồng, An Phú Cửa Khẩu Mộc Bài, Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Mộc Bài.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Tây Ninh đến các địa điểm như: TP. Tây Ninh, Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bàng.
Vận chuyển hàng đi Tây Ninh
Vận chuyển hàng đi Tây Ninh