Vận chuyển hàng đi Bà Rịa Vũng Tàu. Hotline: 0906777621/zalo

  • Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Đông Nam Bộ với diện tích 1.987 km2, dân số 1,491 triệu người.
  • Tốc độ tăng trưởng kinh GRDP 7.2%, xếp thứ 7 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 3 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, Đông Xuyên, Long Sơn, Cái Mép, Đô Thị Châu Đức, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2, Mỹ Xuân B1, Mỹ Xuân B2, Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, Đất Đỏ.
  • Các cụm công nghiệp như: Kim Dinh, Láng Lớn 1, Láng Lớn 2, Kim Long, Tam Phước 3, Long Hương 1, Long Hương 2, Long Mỹ, Hòa Long, Long Điền 1, Long Điền 2, Long Điền 3, Tam Phước 1, Tam Phước 2, Tam Phước 3, Hắc Dịch 1, Hắc Dịch 2, Hắc Dịch 3, Hắc Dịch 4, Tóc Tiên 1, Tóc Tiên 2, Tóc Tiên 3, Tóc Tiên 4.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Bà Rịa Vũng Tàu đến các địa điểm như: Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Mỹ, Châu Đức, Côn Đảo, Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc.
Vận chuyển hàng đi Bà Rịa Vũng Tàu
Vận chuyển hàng đi Bà Rịa Vũng Tàu