Vận chuyển hàng đi Bình Phước. Hotline: 0906777621/zalo

  • Bình Phước thuộc vùng Đông Nam Bộ với dân số 1,136 triệu người, diện tích 6.872 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7.63%, xếp 36 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 19 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Chơn Thành, Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú, Minh Hưng – Hàn Quốc, Sài Gòn – Bình Phước, Tân Khai, Becamex, Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2, Đồng Xoài 3, Đồng Xoài 4, Thanh Bình, Nam Bình Tân.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Bình Phước đến các địa điểm như: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng.
Vận chuyển hàng đi Bình Phước
Vận chuyển hàng đi Bình Phước