Vận chuyển hàng đi Quảng Bình. Hotline: 0906777621/zalo

  • Quảng Bình thuộc vùng Bắc Trung Bộ với diện tích 8.066 km2, dân số 936.607 nghìn người.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7.03%, xếp thứ 50 về tổng sản phẩm trên thị trường, xếp thứ 51 về GRDP bình quân đầu người.
  •  Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Hòn La, Hòn La 2 Tây Bắc Đồng Hới, Bắc Đồng Hới, Bang, Cam Liên, Bắc Quán Hàu, Lý Trạch.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Quảng Bình đến các địa điểm như: Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa.
Vận chuyển hàng đi Quảng Bình
Vận chuyển hàng đi Quảng Bình