Vận chuyển hàng đi Hà Tĩnh. Hotline: 0906777621/zalo

  • Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ với dân số là 1.478 triệu người, diện tích là 5.998 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 20,08%, xếp thứ 33 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 27 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Hạ Vàng, Gia Lách, Vũng Áng, Cửa Khẩu Cầu Treo, Cẩm Xuyên, Trung Lương.
  • Các cụm công nghiệp như: Bắc Cẩm Xuyên, Làng Nghề Trung Lương, Thạch Quý, Nam Cầu Cày, Làng Nghề Thạch Đồng, Nam Hồng, Kỳ Anh, Kỳ Ninh, Hạ Vàng Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Hà Tĩnh đến các địa điểm như: Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang.
Vận chuyển hàng đi Hà Tĩnh
Vận chuyển hàng đi Hà Tĩnh