Vận chuyển hàng đi Nghệ An

Vận chuyển hàng đi Nghệ An. Hotline: 0906777621/zalo

  • Nghệ An thuộc vùng Bắc Trung Bộ với dân số 3,547 triệu người, diện tích 16.490 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,77%, xếp thứ 10 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 54 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Hoàng Mai, Nam Cấm, Bắc Vinh, Cửa Lò, Phủ Qùy
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Nghệ An đến các địa điểm như: Vinh, Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa, Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành.
Vận chuyển hàng đi Nghệ An
Vận chuyển hàng đi Nghệ An