Vận chuyển hàng đi Quảng Trị. Hotline: 0906777621/zalo

  • Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ với dân số 650.321 nghìn người, diện tích 4.746 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng đạt 7.12% xếp thứ 55 tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 37 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Quảng Ngang, Nam Đông Hà, Cầu Quan, Cố Chiên, Long Đức, Đông Đa, Quán Ngang, Lao Bảo, Biển Đông Nam, Tây Bắc Hồ Xá.
  • Các cụm công nghiệp như: Làng Nghề Diên Sanh, Đông Lễ, Cầu Lòn, Ái Tử, Tân Định, Hướng Tân, Cửa Tùng, Phường 4.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Quảng Trị đến các địa điểm như: Đông Hà, Quảng Trị, Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh.
Vận chuyển hàng đi Quảng Trị
Vận chuyển hàng đi Quảng Trị