Vận chuyển hàng đi Phú Yên. Hotline: 0906777621/zalo

  • Phú Yên thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với dân số 961.152 nghìn người, diện tích 5.045 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8.21%, xếp thứ 49 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 44 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Hòa Hiệp 1, Hòa Hiệp 2, Hòa Hiệp 3, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu 1, Đông Bắc Sông Cầu 2, Đông Bắc Sông Cầu 3, Hóa Dầu Hòa Tâm, Lọc Dầu Vũng Rô.
  • Các cụm công nghiệp như: Hoài An, Tam Giang, Thị Trấn Sông Cầu, Thị Trấn Phú Lâm, Chí Thạch, Đồng Bò, Sơn Hòa, Sông Linh, Đồng Xuân.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Phú Yên đến các địa điểm như: Tuy Hòa, Sông Cầu, Đông Hòa, Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An.
Vận chuyển hàng đi Phú Yên
Vận chuyển hàng đi Phú Yên