Vận chuyển hàng đi Khánh Hòa. Hotline: 0906777621/zalo

  • Khánh Hòa thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với dân số 1.336 triệu người, diện tích 5.218 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng đạt 7.36%, xếp thứ 24 về tổng sản phẩm trên thị trường, xếp thứ 15 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Suối Dầu, Ninh Thủy, Nam Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Vạn Ninh, Vừa và Nhỏ Đắc Lộc, Vừa và Nhỏ Diên Phú, Chế Biến Thủy Sản Bắc Hòn Ông, Khataco.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Khánh Hòa đến các khu công nghiệp như: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Trường Sa.
Vận chuyển hàng đi Khánh Hòa
Vận chuyển hàng đi Khánh Hòa