Vận chuyển hàng đi Ninh Thuận

Vận chuyển hàng đi Ninh Thuận. Hotline: 0906777621/zalo

  • Ninh Thuận thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với dân số 611,8 nghìn người, diện tích 3.358 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,25%, xếp thứ 57 về tổng sản phẩm trên địa bàn, đứng thứ 45 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Phước Nam, Du Long, Thành Hải, Phan Rang, Cá Ná, Trí Hải, Tân Sơn, Phước Thắng, Suối Đá.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Ninh Thuận đến các địa điểm như: Phan Rang – Tháp Chàm, Bắc Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam.
Vận chuyển hàng đi Ninh Thuận
Vận chuyển hàng đi Ninh Thuận