Breaking News

Vận chuyển hàng đi Bình Thuận

Vận chuyển hàng đi Bình Thuận. Hotline: 0906777621/zalo

  • Bình Thuận thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với dân số 1.239 triệu người, diện tích 7.992 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7.91%, xếp thứ 34 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 26 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Sơn Mỹ, Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, Tân Thiện Hàm Tân, Tân Đức, Phan Thiết, Tuy Phong, Hàm Kiêm 1, Hàm Kiêm 2, Tân Hải, Hàm Cường, Tuy Phong 1, Tiểu Thủ Công Nghiệp Phía Nam, Tiểu Thủ Công Nghiệp.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Bình Thuận đến các địa điểm như: Phan Thiết, La Gi, Bắc Bình, Đức Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong.
Vận chuyển hàng đi Bình Thuận
Vận chuyển hàng đi Bình Thuận