Vận chuyển hàng đi Bình Định. Hotline: 0906777621/zalo

  • Bình Định Thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với dân số 2,468 triệu người, diện tích 6.851 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7.32%, xếp thứ 25 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 28 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hòa, Hòa Hội, Nhơn Hội.
  • Các cụm công nghiệp như: Cát Nhơn, Canh Vinh, Bồng Sơn, Tam Quan, Bình Dương, Diêm Tiêu, Đại Thành, An Lương, Mỹ Thành, Dốc Trương Sỏi, Du Tự.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Bình Định đến các địa điểm như: Quy Nhơn, An Nhơn, An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.
Vận chuyển hàng đi Bình Định
Vận chuyển hàng đi Bình Định