Vận chuyển hàng đi Quảng Ngãi. Hotline: 0906777621/zalo

  • Quảng Ngãi thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với dân số 1,434 triệu, diện tích 5.138 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,6%, xếp thứ 27 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 20 về GRDP bình quân đầu người.
  • Các khu công nghiệp lớn như: Thổ Phong, Tinh Phong, Dung Quất, La Hà, Bình Nguyên, Thạch Trụ và Quán Lát, Làng Nghề Đồng, Thị Trấn Ba Tơ, Sa Huỳnh, Thổ Phong, Sơn Hải, Sơn Thượng, Bình Khương, Đông Thị Trấn Châu, Bình Hiệp, Thạch Bích, Làng Nghề Tinh Ấn Tây, Làng Nghề Thị Trấn Sơn.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Quảng Ngãi đến các địa điểm như: Quảng Ngãi, Ba Tơ, Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Bồng, Tư Nghĩa.
Vận chuyển hàng đi Quảng Ngãi
Vận chuyển hàng đi Quảng Ngãi