Tin Tức
Home / Khác / Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn

Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn

Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn. Hotline: 0906777621/zalo

  • Bắc Kạn thuộc vùng Đông Bắc Bộ với dân số 313.905 người, diện tích 4.859 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6.2%, xếp 63 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 60 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Thanh Bình, Thị Xã Bắc Kạn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Huyền Tụng, Nam Bằng Lũng, Cẩm Giàng.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Bắc Kạn đến các địa điểm như: TP. Bắc Kạn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm.
Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn

Vận chuyển hàng đi Bắc Kạn