Vận chuyển hàng đi Lạng Sơn. Hotline: 0906777621/zalo

  • Lạng Sơn thuộc vùng Đông Bắc Bộ với dân số 781.655 người, diện tích 8.328 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8.36%, xếp thứ 51 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 47 về GRDP bình quân đầu người.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Lạng Sơn đến các địa điểm như: Lạng Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan.
Vận chuyển hàng đi Lạng Sơn

Vận chuyển hàng đi Lạng Sơn