Vận chuyển hàng đi Bắc Giang. Hotline: 0906777621/zalo

  • Bắc Giang thuộc vùng Đông Bắc Bộ với dân số 1.804 triệu người, diện tích 3.827 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 16.1%, xếp thứ 15 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 24 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Đình Trám, Quảng Châu, Sông Khe – Nội Hoàng, Vân Trung, Vệt Hàn.
  • Các cụm công nghiệp như: Đồi Ngô, Trấn Vôi, An Châu, Hồng Thái, Đồng Đìa, Bố Hạ, Hồng Giang 1 và 2, Tâm Am, Xương Giang 1, Xương Giang 2, Dĩnh Kế, Thọ Xương, Đa Mai, Bắc Giang, Trấn Chũ, Tân Thịnh, Mỹ Hà – Bến Tuần, Cầu Lồ.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Bắc Giang đến địa điểm như: TP. Bắc Giang, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Đông, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế.
Vận chuyển hàng đi Bắc Giang

Vận chuyển hàng đi Bắc Giang