Vận chuyển hàng đi Lâm Đồng

Vận chuyển hàng đi Lâm Đồng. Hotline: 0906777621/zalo

  • Lâm Đồng thuộc vùng Tây Nguyên với diện tích 9.765 km2, dân số 1,551 triệu người.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,14%, xếp thứ 23 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 18 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Lộc Sơn, Phú Hội, Tấn Phú, Đại Lào, Ka Đo, Đinh Văn, Lộc An, Đạ Te’h, Đạ Oai, Hà Lâm, Gia Hiệp, Tân Châu, Lộc Tiến, Lộc Thắng, Phú Chi, Đức Phổ.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Lâm Đồng đến các địa điểm như: Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Terh, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà.
Vận chuyển hàng đi Lâm Đồng
Vận chuyển hàng đi Lâm Đồng