Vận chuyển hàng đi Bắc Ninh. Hotline: 0906777621/zalo

  • Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam với 823.1 km2, dân số 1.446 triệu người.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10.6%, đứng thứ 6 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 2 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp lớn như: Tiên Sơn, Quế Võ 1, Quế Võ 2, Quế Võ 3, Yên Phong 1, Yên Phong 2, Đại Đồng – Hoàn Sơn, HANAKA, Nam Sơn – Hạp Lĩnh, Thuận Thành 1, Thuận Thành 2, Thuận Thành 3, Gia Bình, Gia Bình, Vsip.
  • Các cụm công nghiệp lớn như:  Đình Bảng, Hà Mãn – Trí Quả, Phong Khê, Đông Thọ, Xuân Lâm, Võ Cường, Thanh Khương, Tân Hồng, Đồng Quang, Châu Khê, Táo Đôi – Lương Tài, Phú Lâm( Tiên Du).
  • Vì thế nhu cầu vận chuyển hàng đi Bắc Ninh ngày càng tăng cao.
  • Chúng tôi có thể chuyển hàng đến các quận, huyện của Bắc Ninh như: Bắc Ninh, Từ Sơn, Gia Bình, Lương Tài, Quê Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Yên Phong.
Vận chuyển hàng đi Bắc Ninh
Vận chuyển hàng đi Bắc Ninh