Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Mới Nhất 2024

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa và những điều cần biết

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, hiệu quả cho quá trình vận chuyển hàng hóa và bảo vệ quyền lợi của cả bên vận chuyển và bên gửi.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì?

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là thỏa thuận giữa hai bên, trong đó:

 • Bên vận chuyển: Cam kết vận chuyển hàng hóa của bên gửi đến nơi nhận theo thỏa thuận.
 • Bên gửi: Cung cấp hàng hóa cần vận chuyển và thanh toán cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển.

Vai trò của hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa giúp:

 • Xác định rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên:
  • Bên vận chuyển: Có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đúng thời hạn, lộ trình, bảo quản hàng hóa an toàn, nguyên vẹn và bồi thường thiệt hại nếu có.
  • Bên gửi: Có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về hàng hóa, đóng gói hàng hóa đúng quy định và thanh toán cước phí vận chuyển đúng hạn.
 • Bảo vệ quyền lợi của cả hai bên:
  • Giúp giải quyết tranh chấp một cách công bằng, khách quan nếu có.
  • Tạo điều kiện cho việc đòi bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa gồm những thông tin gì?

I. Thông tin chung:

 1. Tên hợp đồng: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa (Tên hàng hóa)
 2. Số hợp đồng: [Số hợp đồng]
 3. Ngày lập hợp đồng: [Ngày/Tháng/Năm]
 4. Địa điểm lập hợp đồng: [Địa điểm]

II. Thông tin các bên:

1. Bên vận chuyển:

 • Tên: [Tên doanh nghiệp/cá nhân]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ cụ thể]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại]
 • Email: [Địa chỉ email]
 • Người đại diện: [Họ tên] – [Chức vụ]
 • Số CMND/CCCD: [Số CMND/CCCD]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại]

2. Bên gửi:

 • Tên: [Tên doanh nghiệp/cá nhân]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ cụ thể]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại]
 • Email: [Địa chỉ email]
 • Người đại diện: [Họ tên] – [Chức vụ]
 • Số CMND/CCCD: [Số CMND/CCCD]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại]

III. Nội dung hợp đồng:

1. Mô tả hàng hóa:

 • Tên hàng hóa: [Tên hàng hóa cụ thể]
 • Số lượng: [Số lượng]
 • Trọng lượng: [Trọng lượng]
 • Kích thước: [Kích thước]
 • Giá trị: [Giá trị]
 • Tình trạng hàng hóa: [Mô tả tình trạng hàng hóa]

2. Điều kiện vận chuyển:

 • Thời gian vận chuyển: [Thời gian bắt đầu] – [Thời gian kết thúc]
 • Lộ trình vận chuyển: [Mô tả chi tiết lộ trình]
 • Phương tiện vận chuyển: [Tên phương tiện] – [Biển số/Số hiệu]
 • Điều kiện bảo quản hàng hóa: [Mô tả điều kiện bảo quản]

3. Cước phí vận chuyển:

 • Mức giá cước phí: [Số tiền] [Đơn vị tiền tệ]
 • Hình thức thanh toán: [Tiền mặt/Chuyển khoản]
 • Thời hạn thanh toán: [Số ngày] ngày sau khi nhận hàng

4. Trách nhiệm của các bên:

a. Trách nhiệm của bên vận chuyển:

 • Vận chuyển hàng hóa đúng thời hạn, lộ trình theo thỏa thuận.
 • Bảo quản hàng hóa an toàn, nguyên vẹn trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên gửi nếu có thất lạc, hư hỏng do lỗi của bên vận chuyển.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng hàng hóa cho bên gửi trong quá trình vận chuyển.

b. Trách nhiệm của bên gửi:

 • Cung cấp thông tin chính xác về hàng hóa cho bên vận chuyển.
 • Đóng gói hàng hóa đúng quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.
 • Thanh toán cước phí vận chuyển đúng hạn theo thỏa thuận.
 • Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do thông tin cung cấp không chính xác hoặc đóng gói hàng hóa không đúng quy định gây ra.

5. Quyền lợi của các bên:

 • Bên vận chuyển:
  • Nhận cước phí vận chuyển theo thỏa thuận.
  • Yêu cầu bên gửi bồi thường thiệt hại nếu có do lỗi của bên gửi.
  • Tự do lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp.
 • Bên gửi:
  • Nhận hàng hóa đúng thời hạn, lộ trình và tình trạng nguyên vẹn.
  • Yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại nếu có do lỗi của bên vận chuyển.
  • Theo dõi hành trình vận chuyển hàng hóa.

6. Giải quyết tranh chấp:

 • Hai bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp trên tinh thần hợp tác, thiện chí.
 • Nếu không thể thỏa thuận, hai bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

7. Điều khoản chung:

 • Hợp đồng được lập thành [Số] bản, mỗi bản có giá trị như nhau.
 • Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký kết và hết hiệu lực sau khi [Điều kiện chấm dứt hợp đồng].
 • Mọi thay đổi, bổ sung đối với hợp đồng phải được thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của hai bên.

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, súc tích, dễ hiểu:

 • Sử dụng ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu, tránh sử dụng các từ ngữ chuyên ngành khó hiểu.
 • Câu văn ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào trọng tâm.
 • Tránh sử dụng những từ ngữ mơ hồ

Các điều khoản trong hợp đồng phải cụ thể, chi tiết:

 • Nêu rõ ràng các thông tin về hàng hóa, bao gồm tên hàng, số lượng, trọng lượng, kích thước, giá trị,…
 • Xác định rõ thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa.
 • Quy định chi tiết về phương thức vận chuyển, điều kiện bảo quản hàng hóa.
 • Nêu rõ mức giá cước phí, hình thức thanh toán và thời hạn thanh toán.
 • Phân chia rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên.
 • Nêu rõ các trường hợp miễn trừ trách nhiệm.
 • Quy định rõ ràng về cách thức giải quyết tranh chấp.

Phân chia rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên:

 • Xác định rõ nghĩa vụ của bên vận chuyển: vận chuyển hàng hóa đúng thời hạn, lộ trình, bảo quản hàng hóa an toàn, nguyên vẹn, bồi thường thiệt hại nếu có,…
 • Xác định rõ nghĩa vụ của bên gửi: cung cấp thông tin chính xác về hàng hóa, đóng gói hàng hóa đúng quy định, thanh toán cước phí vận chuyển đúng hạn,…

Nêu rõ các trường hợp miễn trừ trách nhiệm:

 • Quy định các trường hợp mà bên vận chuyển được miễn trừ trách nhiệm, ví dụ như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh,…
 • Quy định các trường hợp mà bên gửi được miễn trừ trách nhiệm, ví dụ như: cung cấp thông tin sai lệch về hàng hóa, đóng gói hàng hóa không đúng quy định,…

Quy định rõ ràng về cách thức giải quyết tranh chấp:

 • Hai bên thống nhất cách thức giải quyết tranh chấp khi có mâu thuẫn xảy ra, ví dụ như: thương lượng trực tiếp, hòa giải, trọng tài,…
 • Xác định rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nếu hai bên không thể tự thỏa thuận.

Đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng:

 • Hợp đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của hai bên.
 • Hợp đồng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả cho quá trình vận chuyển hàng hóa. Do đó, việc ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

Khi nào cần sử dụng mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa?

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của cả bên vận chuyển và bên gửi hàng. Do đó, việc sử dụng mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa là cần thiết trong những trường hợp sau:

Khi vận chuyển hàng hóa có giá trị lớn:

 • Việc sử dụng hợp đồng sẽ giúp xác định rõ ràng giá trị của hàng hóa, từ đó có cơ sở để tính toán cước phí vận chuyển và trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu có.
 • Hợp đồng cũng giúp bảo vệ quyền lợi của bên gửi hàng trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc trong quá trình vận chuyển.

Khi vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng:

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 • Hợp đồng sẽ quy định rõ ràng về điều kiện bảo quản hàng hóa, từ đó đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và nguyên vẹn đến nơi nhận.
 • Việc sử dụng hợp đồng cũng giúp bên gửi hàng có cơ sở để yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu hàng hóa bị hư hỏng do lỗi của bên vận chuyển.

Khi vận chuyển hàng hóa đi xa hoặc qua nhiều quốc gia:

 • Hợp đồng sẽ giúp xác định rõ ràng trách nhiệm của bên vận chuyển trong suốt quá trình vận chuyển, bao gồm việc giao nhận hàng hóa, bảo quản hàng hóa, xử lý thủ tục hải quan,…
 • Việc sử dụng hợp đồng cũng giúp tránh được những mâu thuẫn và tranh chấp có thể xảy ra giữa hai bên.

Khi vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện giao thông không phổ biến:

 • Hợp đồng sẽ giúp xác định rõ ràng các điều kiện vận chuyển đặc biệt cho loại phương tiện này, từ đó đảm bảo an toàn cho hàng hóa.
 • Việc sử dụng hợp đồng cũng giúp tránh được những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình vận chuyển.

Khi hai bên không quen biết hoặc không tin tưởng lẫn nhau:

 • Hợp đồng sẽ giúp tạo dựng lòng tin giữa hai bên và đảm bảo rằng cả hai bên đều tuân thủ theo các điều khoản đã thỏa thuận.
 • Việc sử dụng hợp đồng cũng giúp giải quyết tranh chấp một cách công bằng và khách quan nếu có.

Ngoài những trường hợp trên, việc sử dụng mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa cũng được khuyến khích trong tất cả các trường hợp vận chuyển hàng hóa khác để đảm bảo an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

Thông tin liên hệ Xe Hai Chiều Việt Nam

Nhà Xe Hai Chiều tự hào là nhà cung cấp dịch vụ vận tải Bắc Nam uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm di chuyển an toàn, thoải mái và tiết kiệm nhất. Nhà Xe Hai Chiều – Đồng hành cùng quý khách trên mọi hành trình! 

Quý khách vui lòng liên hệ thông qua để nhận được tư vấn chi tiết:

Địa chỉ: M7, KDC Thới An, Lê Thị Riêng, Thới An, Q12

Số điện thoại: 0914737272 – 02862045988

Email: xehaichieu@gmail.com