Tránh Những “Bẫy” Thường Gặp Khi Sử Dụng Chứng Từ Vận Tải

Thông tin về chứng từ vận tải

Chứng từ vận tải

Chứng từ vận tải là gì?

Chứng từ vận tải là những giấy tờ do chủ phương tiện vận chuyển cấp cho khách hàng để xác minh việc đã nhận được hàng hóa và cam kết vận chuyển hàng hóa theo đúng hợp đồng đã ký kết. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của cả người gửi hàng và người nhận hàng, cũng như giúp cho quá trình vận chuyển hàng hóa diễn ra một cách an toàn, hiệu quả và minh bạch.

Vai trò của chứng từ vận tải

 • Cung cấp bằng chứng về việc giao nhận hàng hóa: Chứng từ vận tải là bằng chứng xác thực việc hàng hóa đã được bàn giao từ người gửi hàng cho người vận chuyển và sẽ được giao lại cho người nhận hàng tại điểm đến.
 • Giúp theo dõi tình trạng vận chuyển hàng hóa: Nhờ có thông tin chi tiết về hàng hóa và lịch trình vận chuyển được ghi trên chứng từ vận tải, người gửi hàng và người nhận hàng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng vận chuyển của lô hàng.
 • Làm cơ sở để thanh toán cước vận chuyển: Chứng từ vận tải là cơ sở để xác định số lượng hàng hóa thực tế được vận chuyển, từ đó tính toán cước vận chuyển và thanh toán cho người vận chuyển.
 • Giải quyết tranh chấp khi có sự cố xảy ra: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về việc giao nhận hàng hóa, hư hỏng hàng hóa hoặc các vấn đề khác liên quan đến quá trình vận chuyển, chứng từ vận tải sẽ là bằng chứng quan trọng để giải quyết tranh chấp.
 • Thủ tục hải quan: Chứng từ vận tải là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục hải quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Bảo hiểm vận chuyển: Chứng từ vận tải là cơ sở để công ty bảo hiểm xác định giá trị hàng hóa và bồi thường thiệt hại trong trường hợp xảy ra rủi ro.
 • Chứng minh nguồn gốc hàng hóa: Chứng từ vận tải có thể được sử dụng để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Tóm lại, chứng từ vận tải đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực vận chuyển, giúp đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành giao thông vận tải.

Các loại Chứng từ vận tải phổ biến

Chứng từ vận tải

Hiện nay, có nhiều loại Chứng từ vận tải khác nhau được sử dụng cho các phương thức vận chuyển khác nhau. Dưới đây là một số loại Chứng từ vận tải phổ biến nhất:

Vận đơn (Bill of Lading – B/L):

 • Sử dụng cho vận chuyển hàng hóa đường biển.
 • Là chứng từ quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa đường biển, được phát hành bởi hãng tàu hoặc đại lý tàu biển.
 • Chứa thông tin chi tiết về hàng hóa, người gửi hàng, người nhận hàng, người vận chuyển, điều kiện vận chuyển, cước vận chuyển,…
 • Có thể chuyển nhượng được và được coi là tài sản thế chấp cho khoản vay.

Phiếu giao nhận hàng hóa (Delivery Order – DO):

 • Sử dụng cho vận chuyển hàng hóa nội địa hoặc đa phương thức.
 • Do hãng vận tải hoặc đại lý vận tải phát hành.
 • Chứa thông tin về hàng hóa, người gửi hàng, người nhận hàng, người vận chuyển, điểm đến,…
 • Không thể chuyển nhượng được.

Chứng nhận vận tải đường bộ (Road Waybill):

 • Sử dụng cho vận chuyển hàng hóa đường bộ.
 • Do công ty vận tải đường bộ phát hành.
 • Chứa thông tin về hàng hóa, người gửi hàng, người nhận hàng, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, lộ trình vận chuyển,…
 • Có thể chuyển nhượng được.

Chứng nhận vận tải đường sắt (Railway Waybill):

 • Sử dụng cho vận chuyển hàng hóa đường sắt.
 • Do ngành đường sắt phát hành.
 • Chứa thông tin về hàng hóa, người gửi hàng, người nhận hàng, người vận chuyển, toa tàu, ga đi, ga đến,…
 • Có thể chuyển nhượng được.

Chứng nhận vận tải hàng không (Air Waybill – AWB):

 • Sử dụng cho vận chuyển hàng hóa đường hàng không.
 • Do hãng hàng không hoặc đại lý hàng không phát hành.
 • Chứa thông tin về hàng hóa, người gửi hàng, người nhận hàng, người vận chuyển, số hiệu chuyến bay, sân bay đi, sân bay đến,…
 • Có thể chuyển nhượng được.

Loại Chứng từ vận tải được sử dụng sẽ phụ thuộc vào phương thức vận chuyển, loại hàng hóa và thỏa thuận giữa người gửi hàng và người vận chuyển.

Nội dung cơ bản của Chứng từ vận tải

Chứng từ vận tải

Nội dung chi tiết của Chứng từ vận tải sẽ tùy thuộc vào loại Chứng từ vận tải được sử dụng. Tuy nhiên, nhìn chung, các Chứng từ vận tải đều phải bao gồm những thông tin cơ bản sau:

Thông tin chung:

 • Tên và mã số Chứng từ vận tải: Giúp phân biệt loại Chứng từ vận tải và dễ dàng tra cứu thông tin.
 • Ngày lập Chứng từ vận tải: Ghi rõ ngày tháng năm lập Chứng từ vận tải.
 • Số thứ tự Chứng từ vận tải: Giúp theo dõi và quản lý Chứng từ vận tải.

Thông tin về người gửi hàng:

 • Tên và địa chỉ: Ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ chính xác của người gửi hàng.
 • Số điện thoại và email: Ghi rõ số điện thoại và email để liên lạc với người gửi hàng khi cần thiết.

Thông tin về người nhận hàng:

 • Tên và địa chỉ: Ghi rõ tên đầy đủ và địa chỉ chính xác của người nhận hàng.
 • Số điện thoại và email: Ghi rõ số điện thoại và email để liên lạc với người nhận hàng khi cần thiết.

Thông tin về hàng hóa:

 • Tên hàng: Ghi rõ tên chính xác của loại hàng hóa được vận chuyển.
 • Số lượng: Ghi rõ số lượng hàng hóa theo đơn vị quy định.
 • Trọng lượng: Ghi rõ trọng lượng tổng của lô hàng hóa.
 • Thể tích: Ghi rõ thể tích tổng của lô hàng hóa.
 • Giá trị: Ghi rõ giá trị CIF (bao gồm giá trị hàng hóa, cước vận chuyển và phí bảo hiểm) của lô hàng hóa.
 • Bao bì: Ghi rõ loại bao bì và tình trạng bao bì của hàng hóa.

Điều kiện vận chuyển:

 • Hình thức vận chuyển: Ghi rõ hình thức vận chuyển (đường bộ, đường biển, đường hàng không,…)
 • Phương tiện vận chuyển: Ghi rõ loại phương tiện vận chuyển (xe tải, tàu biển, máy bay,…)
 • Thời gian giao hàng: Ghi rõ thời gian dự kiến giao hàng cho người nhận hàng.
 • Địa điểm giao hàng: Ghi rõ địa điểm giao hàng cho người nhận hàng.

Điều khoản thanh toán:

 • Hình thức thanh toán: Ghi rõ hình thức thanh toán cước vận chuyển (tiền mặt, chuyển khoản,…)
 • Thời hạn thanh toán: Ghi rõ thời hạn thanh toán cước vận chuyển.

Chữ ký của người gửi hàng và chủ phương tiện vận chuyển:

 • Chữ ký của người gửi hàng: Xác nhận thông tin trên Chứng từ vận tải là chính xác.
 • Chữ ký của chủ phương tiện vận chuyển: Cam kết vận chuyển hàng hóa theo đúng hợp đồng và Chứng từ vận tải.

Quy trình sử dụng Chứng từ vận tải

Quy trình sử dụng Chứng từ vận tải bao gồm các bước sau:

Người gửi hàng cung cấp thông tin hàng hóa cho chủ phương tiện vận chuyển:

 • Người gửi hàng cung cấp cho chủ phương tiện vận chuyển đầy đủ thông tin về hàng hóa cần vận chuyển, bao gồm:
  • Tên hàng
  • Số lượng
  • Trọng lượng
  • Thể tích
  • Giá trị
  • Bao bì
  • Địa điểm nhận hàng
  • Địa điểm giao hàng
  • Yêu cầu về vận chuyển (ví dụ: thời gian giao hàng, điều kiện bảo quản)

Chủ phương tiện vận chuyển lập Chứng từ vận tải và bàn giao cho người gửi hàng:

 • Dựa trên thông tin do người gửi hàng cung cấp, chủ phương tiện vận chuyển sẽ lập Chứng từ vận tải theo đúng quy định.
 • Chứng từ vận tải cần ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về người gửi hàng, người nhận hàng, hàng hóa, điều kiện vận chuyển, điều khoản thanh toán,…
 • Sau khi lập xong Chứng từ vận tải, chủ phương tiện vận chuyển sẽ bàn giao một bản cho người gửi hàng.

Người gửi hàng ký xác nhận và giữ lại một bản Chứng từ vận tải:

 • Người gửi hàng cần kiểm tra kỹ thông tin trên Chứng từ vận tải trước khi ký xác nhận.
 • Sau khi ký xác nhận, người gửi hàng cần giữ lại một bản Chứng từ vận tải để làm bằng chứng cho việc giao nhận hàng hóa.

Chủ phương tiện vận chuyển vận chuyển hàng hóa theo đúng hợp đồng:

 • Chủ phương tiện vận chuyển có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa theo đúng hợp đồng đã ký kết với người gửi hàng, đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Chủ phương tiện vận chuyển cần cập nhật thông tin về tình trạng vận chuyển hàng hóa cho người gửi hàng và người nhận hàng theo yêu cầu.

Khi hàng hóa đến nơi nhận, người nhận hàng xuất trình Chứng từ vận tải cho chủ phương tiện vận chuyển để nhận hàng:

 • Khi hàng hóa đến nơi nhận, người nhận hàng cần xuất trình Chứng từ vận tải cho chủ phương tiện vận chuyển để đối chiếu thông tin và nhận hàng.
 • Chủ phương tiện vận chuyển sẽ kiểm tra Chứng từ vận tải và tiến hành bàn giao hàng hóa cho người nhận hàng.

Chủ phương tiện vận chuyển ký xác nhận người nhận hàng đã nhận đủ hàng hóa:

 • Sau khi người nhận hàng đã kiểm tra và xác nhận đã nhận đủ hàng hóa, chủ phương tiện vận chuyển sẽ ký xác nhận trên Chứng từ vận tải.
 • Việc ký xác nhận này hoàn thành quy trình sử dụng Chứng từ vận tải.

Thông tin liên hệ Xe Hai Chiều Việt Nam

Nhà Xe Hai Chiều tự hào là nhà cung cấp dịch vụ vận tải Bắc Nam uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm di chuyển an toàn, thoải mái và tiết kiệm nhất. Nhà Xe Hai Chiều – Đồng hành cùng quý khách trên mọi hành trình! 

Quý khách vui lòng liên hệ thông qua để nhận được tư vấn chi tiết:

Địa chỉ: M7, KDC Thới An, Lê Thị Riêng, Thới An, Q12

Số điện thoại: 0914737272 – 02862045988

Email: xehaichieu@gmail.com