Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục sửa chữa, bảo dưỡng các Trạm KTTTX lưu động đảm bảo hoạt động liên tục, duy trì độ chính xác, hạn chế sai số đến mức thấp nhất để đảm bảo tính công bằng cho doanh nghiệp vận tải và lái xe.
 >> Người nông dân gặp khó vì… trạm cân xe

Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), trong thời gian qua, việc kiểm tra tải trọng xe đạt được những kết quả đạt được ban đầu, nhưng công tác kiểm tra tải trọng xe vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể là: một số địa phương đã ra quân nhưng chưa triển khai quyết liệt; lực lượng thực thi công vụ tại nhiều trạm kiểm tra tải trọng xe còn chưa nắm vững quy trình, nghiệp vụ; các quy định có liên quan đến tính toán tải trọng phương tiện còn chưa rõ ràng, dễ gây hiểu sai cho lái xe, chủ xe và lực lượng thực thi công vụ; công tác phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến vận tải hàng hoá và xếp hàng hóa lên xe ô tô còn chưa đạt hiệu quả cao…

Bộ GTVT yêu cầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Hanel và các địa phương để khắc phục sửa chữa, bảo dưỡng các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đảm bảo hoạt động được liên tục và duy trì độ chính xác, hạn chế sai số đến mức thấp nhất để đảm bảo tính công bằng cho doanh nghiệp vận tải và lái xe; nghiên cứu điều chỉnh phần mềm để in kết quả cân đồng thời in biên bản xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử lý vi phạm hành chính và gửi dữ liệu báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ GTVT yêu cầu

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Cục quản lý đường bộ, thành lập các tổ công tác lưu động để kiểm tra thường xuyên công tác kiểm tra tải trọng xe tại các địa phương thuộc địa bàn quản lý, đồng thời hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các quy định pháp luật kịp thời cho lực lượng làm nhiệm vụ; Duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục của Trung tâm tích hợp dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để tăng cường quản lý, giám sát toàn bộ số phương tiện thuộc diện phải lắp thiết bị đang hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container.

Với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ đăng kiểm của các đầu kéo và sơ mi rơ moóc, xác định và thống kê toàn bộ các trường hợp cùng một loại phương tiện (đầu kéo hoặc sơ mi rơ moóc) nhưng cơ quan đăng kiểm lại xác nhận giá trị Trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông khác nhau trong Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thẩm tra, thống nhất giá trị Trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông theo quy định; cấp lại Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho những phương tiện bị ghi sai giá trị Trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông trong Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bào vệ môi trường hiện hành; thực hiện xong trong tháng 5/2014.

Chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tăng cường phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải và Cảnh sát giao thông ở các địa phương thường xuyên thực hiện kiểm tra đột xuất tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giữa hai kỳ kiểm định đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhằm phát hiện và xử lý hiện tượng tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước của xe để phục vụ cho việc chở hàng hóa quá tải trọng.

Các Cục Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địaViệt Nam, Đường sắt Việt Nam và các đơn vị kinh doanh vận tải khối lượng lớn tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ, kịp thời để tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải để giảm áp lực cho vận tải đường bộ và tăng cường năng lực vận tải cho đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không, thiết lập lại thị trường vận tải bình đẳng và có cơ cấu thị phần hợp lý giữa các phương thức.

Bộ GTVT Thanh tra Bộ này chủ trì, phối hợp Thanh tra Bộ Công an, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Đăng kiểm Việt Nam; các Vụ: Vận tải, An toàn giao thông, Khoa học – Công nghệ kiểm tra đột xuất lực lượng liên ngành làm công tác kiểm tra tải trọng tại các địa phương; thời gian tiến hành trong năm 2014.

Tiếp tục hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ của lực lượng Thanh tra giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm về tải trọng xe theo chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định pháp luật. Đồng thời ưu tiên tăng cường lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thực hiện Kế hoạch phối hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các Vụ Vận tải, khoa học-công nghệ, kế cấu hạ tầng giao thông, pháp chế thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan nhằm tiếp tục tham mưu triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện cũng như công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Leave a Reply