Vận chuyển hàng đi Thanh Hóa. Hotline: 0906777621/zalo

  • Thanh Hóa thuộc vùng Bắc Trung Nam với dân số 3.64 triệu người, diện tích là 11.116 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 15.16 %, xếp thứ 8 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 40 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như:  Vân Du – Thạch Thành, Tây Bắc Gia – Thanh Hóa, Như Thanh, Nghi Sơn, Lễ Môn, Lam Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Thanh Hóa đến các địa điểm như: Thanh Hóa, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chanh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc.
Vận chuyển hàng đi Thanh Hóa
Vận chuyển hàng đi Thanh Hóa