Vận chuyển hàng đi Kon Tum. Hotline: 0906777621/zalo

  • Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên với diện tích 9.614 km2, dân số  535.000 nghìn người.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,1%, xếp thứ 59 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 53 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Hòa Bình, Sao Mai, Đắc Tô, Đắkla, Bờ Y.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đến Kon Tum đến các địa điểm như: Kon Tum, Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, La H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông.
Vận chuyển hàng đi Kon Tum
Vận chuyển hàng đi Kon Tum