Vận chuyển hàng đi Đắk Lắk. Hotline: 0906777621/zalo

  • Đắk Lắk thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam với dân số 2.127 triệu người, diện tích 13.062 km2.
  • Tốc tộ tăng trưởng GRDP đạt 7.82%, xếp thứ 22 về tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 41 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Ea Dar, Tân An 1, Tân An 2, Ea H’leo
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Đắk Lắk đến các địa điểm như: Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M’gar, Ea H’leo, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắk, Lắk, M’Đrắk.
Vận chuyển hàng đi Đắk Lắk
Vận chuyển hàng đi Đắk Lắk