Tin Tức
Home / Liên hệ: Minh Quốc 0906 777 621 / Vận chuyển hàng đi Thừa Thiến Huế

Vận chuyển hàng đi Thừa Thiến Huế

Vận chuyển hàng đi Thừa Thiên Huế. Hotline: 0906777621/zalo

  • Thừa Thiên – Huế thuộc vùng Bắc Trung Bộ với dân số 1.283 triệu người, diện tích 5.033 km2.
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,08%, xếp thứ 39 tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 42 về GRDP bình quân đầu người.
  • Nơi đây tập trung các khu công nghiệp như: Phú Bài, Phú Bài Mở Rộng, Tứ Hạ, Phong Thu.
  • Các cụm công nghiệp như: Hương Sơ, Bình Điền, Thủy Phương, Thủy Vân, Thủy Châu, Phú Đa, Thuận An, Phú Mỹ, Hòa Bình Chương, Điền Lộc, La Sơn, Vĩnh Hưng, Quảng Phú, Quảng Lợi, Bắc An Gia, Hương Hòa, A Co, Hương Phong.
  • Chúng tôi vận chuyển hàng đi Thừa Thiên Huế đến các địa điểm như: Huế, Hương Thủy, Hương Trà, A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền.
Vận chuyển hàng đi Thừa Thiên Huế
Vận chuyển hàng đi Thừa Thiên Huế